Moon

Tuổi: 2 tháng

Giới tính: Cái

Màu: Xám Trắng

Giống: Chó Alaska thuần chủng

Mô tả

Chó Alaska cái xám trắng 2 tháng petsily

 

Chó Alaska cái xám trắng 2 tháng petsily

 

Chó Alaska cái xám trắng 2 tháng petsily