Julie

Tuổi: 4 tháng

Giới tính: Cái

Giống: Akita American

Mô tả

Chó Akita American nhập Nga cái 4 tháng nhà Petsily

 

Chó Akita American nhập Nga cái 4 tháng nhà Petsily

 

Chó Akita American nhập Nga cái 4 tháng nhà Petsily

 

Chó Akita American nhập Nga cái 4 tháng nhà Petsily