Dogily Petshop chuyên bán các loại bể, chuồng nuôi bò sát chuyên dụng. Chúng tôi cũng nhận thi công, thiết kế bể tại nhà cho khách hàng.